Regulamin blogu zintegrowanego "Kulisy Fotografii"

Kulisy fotografii stanowią nowy pomysł Portalu Polonijnego Cudzechwalicie polegający na  utworzeniu wspólnej platformy internetowej służącej przede wszystkim promocji dla jej redaktorów, którzy jako twórcy treści dla amatorów fotografii jak również zaawansowanych pasjonatów mogą stać się autorytetami w swojej dziedzinie. Takie osoby w przyszłości mogą być zapraszane przez firmy, inne organizacje związane z fotografią do prowadzenia warsztatów, wykładów itp…

Wstępnie platforma jest samofinansująca się, koszt założenia strony i opłata roczna wynosi 420 zł, pokryty zostanie ze środków za ewentualne reklamy na stronie.

Osoby przystępujące do pomysłu jako fotograficy współpracujący mogą otrzymać legitymacje prasowe Portalu Polonijnego Cudzehwalicie. (zarejestrowana działalność portali internetowych)

Zgodnie z prawem- dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.

Przystąpienie jako fotografik współpracujący nie wiąże się z zatrudnieniem osoby w redakcji portalu, ale przynosi obopólne korzyści. W szczególności dotyczy to skutecznej promocji prowadzonej działalności fotograficznej jak również wzrost popularności posiadanych fanpage.

 

Platforma wstępnie podzielona zostanie na następujące zakładki:

 

Fotografia portretowa

 

Fotografia reportażowa

 

Fotografia okolicznościowa

 

Fotografia artystyczna

 

Fotografia przyrodnicza

 

Fotografia sportowa

 

Fotografia architektury

 

Fotografia analogowa

 

Fotografia produktowa

 

Fotografia reklamowa

 

Fotografia stockowa

 

Fotografia lotnicza

 

Fotografia uliczna

 

Krajobraz / pejzaże

 

Fotografia zwierząt

Fotografia sceniczna

 

Makrofotografia

 

Prawo w fotografii

 

Rekwizyty/kompozycje

 

Sprzęt / użytkowanie

 

Do każdej z tych dziedzin fotografii przypisane będą 1,2 lub trzy osoby – redaktorzy.

W przypadku osiągnięcia korzyści przez platformę, np. wpływ z reklam itp… przeznaczony będzie na organizację zlotów, plenerów, warsztatów, pokrycie kosztów pobytu i zakwaterowania uczestniczących redaktorów.

 

Plusy przystąpienia do programu:

- autoreklama

- zwiększenie popularności posiadanej strony

- zwiększenie liczby zleceń fotograficznych

- w przypadku osiągnięcia dochodu przez platformę, bezpłatne zakwaterowanie podczas  wyjazdów, plenerów itp…

- możliwość posiadania legitymacji prasowej ułatwiającej uzyskanie akredytacji a tym samych wykonanie ciekawszych prac z uroczystości, miejsc itp…

- możliwość osiągnięcia zarobku pisząc artykuły sponsorowane, brak ograniczeń w tym zakresie. Możliwość pisania artykułów sponsorowanych dla sprzedawców, firm - Sprzedawca lub firma wykupuje opcję reklamy na stronie + opłaca każdorazowo artykuł sponsorowany dla redaktora/ów

 

Minusy- nie stwierdzono

 

Czego od siebie oczekujemy

- wykonanie 1, 2 artykułów w miesiącu  i dodanie ich do strony w zarządzanej przez siebie zakładce (wraz z małą fotografią wizerunku redaktora aby był kojarzony i mógł się skuteczniej reklamować)

 

Czy można wystąpić?

- tak, np. zaprzestając publikacji artykułów przez kolejne 2 miesiące (nie trzeba wówczas deklarować wystąpienia)