Fotografia jako sztuka, jak to się stało?

W niniejszym artykule przybliżę Państwu jak to się stało, że fotografia stała się jedną z dziedzin sztuki.

Zdecydowanym promotorem w tej kwestii był amerykański fotograf Alfred Stieglitz.
Warto nieco przybliżyć postać promotora.

fot. Gertrude Käsebier, 1902

Alfred Stieglitz był fotografem i już w wieku 24 lat zdobył pierwszą nagrodę w brytyjskim konkursie fotograficznym. Co ważniejsze, był jednym z pierwszych artystów, którzy postrzegali fotografię jako twórcze medium. Uważał, że fotografie są tak samo zdolne do wyrażenia wizji artysty, jak obrazy czy muzyka. Innymi słowy - że fotografowie mogą być artystami. Dlatego dzięki niemu wiele zawdzięczamy jeśli chodzi o dzisiejsze postrzeganie fotografii jako formy sztuki.Był wizjonerem, który zdecydowanie wyprzedził swoją epokę w dziedzinie fotografii.

Jego pomysłem była inicjacja na początku XX wieku grupy artystów o nazwie „Photo Secession”, otworzył również swoją galerię. Foto Secesja dążyła do uznania fotografii za jedną z dziedzin sztuki.

Alfred Stieglitz był też wydawcą pierwszego czasopisma/kwartalnika fotograficznego o nazwie Camera Work. Czasopismo to nie było związane z kwestiami technicznymi dotyczącymi fotografii, poruszało kwestię wizualizacji i aspekt estetyczny w fotografii, zawierało recenzje, reprodukcje fotografów awangardowych. Czasopismo oprócz stosownej treści zawierało bardzo dobrej jakości fotografie. 

W swoich pracach szybko odrzucił wszelkie formy manipulacji, takie jak retusz i zamiast tego często fotografował w deszczu, mgle lub śniegu, aby uzyskać pożądane miękkie kontury i efekty oraz pokazać, że właściwy widok jest ważniejszy niż tylko sprzęt lub warunki zewnętrzne. Jego najbardziej znane zdjęcia z tego okresu to prawdopodobnie The Terminal (1892),

Winter on Fifth Avenue (1893)

Flatiron Building (1902/1903)

Zgodnie z tym co mówił o tej fotografii, stał wówczas na Piątej Alei na mrozie ponad trzy godziny czekając na odpowiedni moment. W Flatiron Building zobaczył symbol wschodzącej Ameryki, która w tym czasie znajdowała się w stanie przewrotu, który nie mógł przejść bez śladu  w sztuce. W 1905 roku Alfred Stieglitz i Edward Steichen założyli Galerię 291 (nazwaną tak od ich adresu: 291 Fifth Avenue), w której wystawiali tacy artyści jak Georgia O'Keeffe, Matisse, Cézanne, Rodin, Braque, Hartley, Marin i Dove.Grupa intelektualistów, która zgromadziła się wokół niego w pierwszej ćwierci XX wieku, miała decydujący wpływ na rozwój artystyczny w Ameryce i stała się znana już około 1913 roku dzięki słynnemu na całym świecie „Armoury Show”.

291 Fifth Avenue

Moim zdaniem i na pewno nie tylko w mojej opinii Alfred Stieglitz jest niewątpliwie jednym z najważniejszych współtwórców historii fotografii. Wniósł bardzo wiele do tego aby fotografia stała się formą sztuki, rozwijał bardzo skutecznie teorię fotografii jako sztuki na tamte czasy współczesnej.