Fotograf bez rejestracji działalności?

Prowadzenie usług fotograficznych bez konieczności dokonania wpisu do CEIDG - czy jest możliwe?

Działalność nierejestrowana jest formą działalności, która ukonstytuowała się na początku 2018 roku. Działalności takiej nie trzeba rejestrować w CEIDG, a co za tym idzie nie trzeba również opłacać składek ZUS. Początkujący fotograf może skorzystać z tej możliwości, musi jednak spełnić kilka warunków, o których poniżej. Dzięki wprowadzeniu działalności nierejestrowanej łatwiej będzie można spróbować pomysłu na fotograficzny biznes, nie „drażniąc” przy tym fiskusa.

 

Chcąc prowadzić działalność nierejestrowaną trzeba spełnić następujące warunki:
Działalność taka jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie pięć lat nie prowadziły firmy.
W działalności prowadzonej bez rejestracji, istotnym warunkiem jest to, aby ta działalność nie wymagała uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.


Działalność nierejestrowaną można prowadzić tylko do takiego momentu, w którym miesięczny przychód z tej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia.
W 2020 roku jest to kwota 2600 zł. 50% stanowi więc 1300 zł


Przy prowadzeniu tej działalności nie jest wymagane opłacanie składek ZUS.
Z przychodu zgodnie ze stanem prawnym opłaca się podatek dochodowy – przychody osiągane z działalności nierejestrowanej są przychodami z innych żródeł i podlegają opodatkowaniu. Podatek VAT –  art.113 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że osoba prowadząca tę działalność będzie zwolniona z podatku VAT.
Pomimo braku rejestracji firmy zgodnie z KC a dokładnie art. 43 osoba prowadząca tę działalność uznawana jest za przedsiębiorcę, a zatem musi respektować prawa konsumenta.


Osoby prowadzące nierejestrowaną działalność mogą wystawiać rachunki, powinny też prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. Taka ewidencja będzie przydatna, aby sprawdzać dostępny limit zarobku w danym miesiącu. Rachunki powinny zawierać: numer rachunku, datę wystawienia, nazwę usługodawcy i usługobiorcy, nazwę usługi i kwotę do zapłaty.
Kiedy należy zarejestrować taką działalność?
Po przekroczeniu 50% minimalnego wynagrodzenia tj.1300zł. miesięcznie jest siedem dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG.