Czy tęcza to tęcza?

A kto ciebie, śliczna tęczo,


Siedmiobarwny pasie,


Wymalował na tej chmurce


Jakby na atłasie?


                                Maria Konopnicka

 

 Tęcza jest to  zjawisko optyczne powstającego w wyniku rozszczepienia światła  w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku składającego się z siedmiu podstawowych  barw: czerwony (na zewnątrz łuku), pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy (wewnątrz łuku) z nieprawdopodobną rozpiętością tonalną.

 

Fotograficy znają zjawisko dyspersji. Rozszczepienie światła jest wynikiem tego zjawiska, powodującego różnice w kącie załamania światła o różnej długości fali przy przejściu z powietrza do wody i odwrotnie.


Tęcza to światło widzialne tzn.  jest postrzegalną wzrokiem częścią widma promieniowania elektromagnetycznego i w zależności od długości fali postrzegane jest w różnych barwach, zawiera również element niewidoczne gołym okiem jak np. promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe. 
Tęcza graficznie przedstawiana była często w mitologii, religii, literaturze i sztuce.  Flagę z sześcioma barwnymi pasami (bez koloru indygo) ustanowiły za swój symbol osoby LGBT. Czy aby nie "potocznie" nazywana jest "tęczową"?


Zauważyliśmy, iż w mediach społecznościowych często po publikacji fotografii zjawiska optycznego tęczy pojawiają się nieprzychylne komentarze osób na temat środowiska LGBT.

Czy komentujący robią to pod wpływem chwilowych emocji, czy też z braku podstawowej wiedzy czym faktycznie jest tęcza?

 
Ne mamy najmniejszego zamiaru krytykować żadnej osoby, chodzi nam wyłącznie o Wasze opinie, czy istotne jest oddawanie prawdziwego znaczenia semantycznego i pragmatycznego terminu "tęcza"? 

 

Temat zostawiamy fotografikom do dyskusji -

- Czy flagę,  czy też  inny znak z  inną liczbą pasków niż 7 nazywać "tęczą" czy też po prostu "flagą w paski" / "znakiem w paski"?


Jak sądzicie czy nieprzychylne komentarze lub też obawa o taki komentarz skutkuje publikacją mniejszej ilości zdjęć prawdziwej tęczy jako zjawiska optycznego w mediach społecznościowych?